ulti Clocks

Ulti Clocks content

Aktualności


Dzisiaj jest: Niedziela
25 Września 2022
Imieniny obchodzą
Aureli, Aurelia, Aurelian, Franciszek,
Gaspar, Herkulan, Kamil, Kleofas,
Kleopatra, Ładysław, Piotr, Rufus,
Świętopełk, Wincenty, Władysław,
Władysława, Włodzisław

Do końca roku zostało 98 dni.
Zodiak: Waga
Start Klauzula informacyjna związana z przetwarzaniem danych osobowych
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PDF Drukuj Email

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

w związku z uczestnictwem w konkursie

 

Działając w wykonaniu obowiązku informacyjnego określone w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) numer 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – zwanego dalej skrótowo „RODO” poniżej podajemy informacje, które umożliwią poznanie podstawowych danych związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z nami w celu uszczegółowienia lub wyjaśnienia poniższych informacji.

OZNACZENIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH – PODMIOTU, KTÓRE ZEBRAŁ PANI/PANA DANE OSOBOWE

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pszowie z siedzibą: ul. Armii Krajowej 56, 44-370 Pszów nr tel. 32 4540612

OZNACZENIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH I SPOSOBU KOMUNIKACJI Z INSPEKTOREM

Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Szkole Podstawowej Nr 3w Pszowie. Może Pan/Pani skontaktować się z inspektorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe:

 • w celu realizacji konkursu, umieszczenia wyników konkursu na stronie internetowej szkoły, w mediach, na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek uczestnika/opiekuna zarejestrowanych podczas realizacji konkursu w mediach: Internecie, prasie, telewizji, gazetkach szkolnych w celu promocji i na potrzeby konkursu; archiwizacji dokumentacji konkursowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO

PRAWO DO SPRZECIWU/WYCOFANIA ZGODY

 • Przysługuje Pani/Panu, w dowolnym momencie prawo wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jeśli podstawą ich przetwarzania była zgoda - art. 6 ust. 1 lit a) RODO. W przypadku wycofania zgody przetwarzanie danych w tym celu stanie się niedopuszczalne i zostanie przez nas zaprzestane.
 • W przypadku wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach gdzie na administratorze ciąży obowiązek prawny do przetwarzania tych danych wniosek pozostanie nieskuteczny.
 • Wycofanie zgody nie wiąże się z koniecznością poniesienia jakiejkolwiek opłaty [jest bezpłatne] i może być wykonane poprzez: złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie administratora w formie tradycyjnej

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres roku szkolnego 2018/2019.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pani/Pana  oraz ucznia danych osobowych mogą być:

 • Organy i podmioty uprawnione do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie prawa
 • Podmioty, za pośrednictwem których administrator wykonuje czynności oraz podmioty wspomagające administratora przy wykonywaniu działalności takie jak firmy prawnicze, firmy księgowe, firmy informatyczne itp.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

Zgodnie z RODO przysługują Pani/Pana następujące prawa:

 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do otrzymania ich kopii. Zasady i tryb realizacji tego prawa są szczegółowo uregulowane w art. 15 RODO;
 • Prawo do sprostowania [poprawiania] swoich danych osobowych. Zasady i tryb realizacji tego prawa są szczegółowo uregulowane w art. 16 i 19 RODO;
 • Prawo do usunięcia danych osobowych [prawo do bycia zapomnianym]. Zasady i tryb realizacji tego prawa są szczegółowo uregulowane w art. 17 i 19 RODO;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Zasady i tryb realizacji tego prawa są szczegółowo uregulowane w art. 18 i 19 RODO;
 • Prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Zasady i tryb realizacji tego prawa są szczegółowo uregulowane w art. 21 RODO;
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych. Zasady i tryb realizacji tego prawa są szczegółowo uregulowane w art. 20 RODO;
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego [Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Warunki i tryb korzystania ze środków ochrony prawnej są szczegółowo uregulowane w Rozdziale VIII RODO.

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych  jest dobrowolne ale konieczne do realizacji konkursu.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

w związku z wynajmowaniem boiska szkolnego

 

Działając w wykonaniu obowiązku informacyjnego określone w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) numer 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – zwanego dalej skrótowo „RODO” poniżej podajemy informacje, które umożliwią poznanie podstawowych danych związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z nami w celu uszczegółowienia lub wyjaśnienia poniższych informacji.

OZNACZENIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH – PODMIOTU, KTÓRE ZEBRAŁ PANI/PANA DANE OSOBOWE

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pszowie z siedzibą: ul. Armii Krajowej 56, 44-370 Pszów nr tel. 32 4540612

OZNACZENIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH I SPOSOBU KOMUNIKACJI Z INSPEKTOREM

Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Szkole Podstawowej Nr 3w Pszowie. Może Pan/Pani skontaktować się z inspektorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe:

 • w celu weryfikacji osób wynajmujących boisko szkolne na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO

PRAWO DO SPRZECIWU/WYCOFANIA ZGODY

 • Przysługuje Pani/Panu, w dowolnym momencie prawo wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jeśli podstawą ich przetwarzania była zgoda - art. 6 ust. 1 lit a) RODO. W przypadku wycofania zgody przetwarzanie danych w tym celu stanie się niedopuszczalne i zostanie przez nas zaprzestane.
 • W przypadku wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach gdzie na administratorze ciąży obowiązek prawny do przetwarzania tych danych wniosek pozostanie nieskuteczny.
 • Wycofanie zgody nie wiąże się z koniecznością poniesienia jakiejkolwiek opłaty [jest bezpłatne] i może być wykonane poprzez: złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie administratora w formie tradycyjnej

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres roku od dnia wpisu do rejestru wynajmu boiska.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pani/Pana  oraz ucznia danych osobowych mogą być:

 • Organy i podmioty uprawnione do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie prawa
 • Podmioty, za pośrednictwem których administrator wykonuje czynności oraz podmioty wspomagające administratora przy wykonywaniu działalności takie jak firmy prawnicze, firmy księgowe, firmy informatyczne itp.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

Zgodnie z RODO przysługują Pani/Pana następujące prawa:

 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do otrzymania ich kopii. Zasady i tryb realizacji tego prawa są szczegółowo uregulowane w art. 15 RODO;
 • Prawo do sprostowania [poprawiania] swoich danych osobowych. Zasady i tryb realizacji tego prawa są szczegółowo uregulowane w art. 16 i 19 RODO;
 • Prawo do usunięcia danych osobowych [prawo do bycia zapomnianym]. Zasady i tryb realizacji tego prawa są szczegółowo uregulowane w art. 17 i 19 RODO;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Zasady i tryb realizacji tego prawa są szczegółowo uregulowane w art. 18 i 19 RODO;
 • Prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Zasady i tryb realizacji tego prawa są szczegółowo uregulowane w art. 21 RODO;
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych. Zasady i tryb realizacji tego prawa są szczegółowo uregulowane w art. 20 RODO;
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego [Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Warunki i tryb korzystania ze środków ochrony prawnej są szczegółowo uregulowane w Rozdziale VIII RODO.

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych  jest dobrowolne ale konieczne do realizacji wynajęcia boiska.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego